Πολιτική Απορρήτου

Αυτό το απόρρητο προορίζεται να περιγράψει πώς τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς μέσω του geco.com.gr (ο «Ιστότοπος») θα προστατεύονται, θα χρησιμοποιηθούν, θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας παρέχουμε άριστες υπηρεσίες ενώ συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νόμος περί προστασίας δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – εφεξής «GDPR»).

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για ιστότοπους στους οποίους ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω συνδέσμων στον Ιστότοπο ή/και δραστηριοτήτων που προσφέρονται από τρίτα μέρη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τυχόν σχετικές πολιτικές σε ιστότοπους τρίτων προτού προχωρήσετε. Η GECO δεν ευθύνεται για τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από αυτούς τους ιστότοπους τρίτων. Η GECO είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και η έδρα της βρίσκεται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στην οδό Ιπποδρομίου 15 .

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών σχετικά με εσάς:

 • όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο
 • όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς και κληρώσεις βραβείων
 • κατά την εγγραφή σας στον Ιστότοπο, τηλεφωνικά ή μέσω email
 • Για τη διατήρηση αρχείου με τις αγορές που πραγματοποιείτε στους ιστότοπούς μας
 • όταν κάνετε μια παραγγελία στον Ιστότοπό μας
 • εάν μας ζητήσετε να λαμβάνουμε εξατομικευμένο διαδικτυακό περιεχόμενο, όπως στοχευμένη διαφήμιση
 • εάν επικοινωνήσετε μαζί μας (για παράδειγμα, μέσω τηλεφώνου, email ή άλλου είδους) για να μάθετε περισσότερα σχετικά με ένα προϊόν ή τις υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης μετά την πώληση, να αναφέρετε ένα πρόβλημα με τον ιστότοπο ή ένα προϊόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο και χρησιμοποιείτε τις σχετικές υπηρεσίες και λειτουργίες. Τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα και το επώνυμό σας, τον τίτλο, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνα και έτος), τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση, τα οικονομικά στοιχεία (όπως στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας), καθώς και διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση χρέωσης και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείτε απαραίτητη για να μας παρέχετε.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από νόμους, κανονισμούς και το δίκαιο της ΕΕ, να ασκούμε δικαιώματα σε δικαστικές διαδικασίες, να επιδιώκουμε τα δικά μας έννομα συμφέροντα και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 6 και 9 του GDPR, όπου ισχύει. Η επεξεργασία γίνεται τόσο με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε χαρτί και συνεπάγεται πάντοτε την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές για εσάς:

Συνεργαζόμαστε στενά με τρίτους, για παράδειγμα, επιχειρηματικούς εταίρους, υπεργολάβους για τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης, διαφημιστικά δίκτυα, παρόχους αναλυτικών στοιχείων και παρόχους πληροφοριών αναζήτησης. Εάν λάβουμε πληροφορίες για εσάς από αυτούς, θα αναζητούμε πάντα διαβεβαιώσεις ότι μας παρέχουν πληροφορίες σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και ότι είναι διαφανείς μαζί σας ότι ενδέχεται να μοιραστούν τα δεδομένα σας μαζί μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να ενημερώσουμε τα αρχεία μας σχετικά με εσάς για να τα διατηρήσουμε ακριβή.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε μη προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε ή συλλέγουμε από εσάς χωρίς περιορισμούς. Η GECO μπορεί να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται για εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς (οι σκοποί για τους οποίους χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας επισημαίνονται με *):

 • να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ εσάς και εμάς και να σας παρέχουμε πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς, δηλαδή να διεκπεραιώσουμε και να ολοκληρώσουμε τις παραγγελίες σας και να διεκπεραιώσουμε τις πληρωμές σας
 • για να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο του ιστότοπού μας στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας
 • για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση απάτης, παραβιάσεων ασφάλειας, παραβιάσεων του νόμου και άλλης κατάχρησης του ιστότοπου και για την επιβολή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, για την αντιμετώπιση τυχόν ερωτημάτων, αλληλογραφίας, ανησυχιών ή καταγγελιών που έχετε διατυπώσει.
 • για τις εσωτερικές μας λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης δεδομένων, των δοκιμών, της έρευνας, των στατιστικών σκοπών και της αντιμετώπισης προβλημάτων·
 • για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε που είναι παρόμοια με εκείνα που έχετε ήδη αγοράσει ή ρωτήσατε σχετικά. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email με τέτοιες πληροφορίες μόνο εάν έχετε συναινέσει σε αυτό.
 • για να προβάλουμε σχετική διαφήμιση, για παράδειγμα, ενημερωτικά δελτία*
 • για να σας κάνουμε προτάσεις και συστάσεις σχετικά με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν* και
 • για τη διενέργεια αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και δημιουργίας προφίλ με σκοπό τον προσδιορισμό των πληροφοριών ή των διαφημίσεων που θα θέλατε να δείτε από τη χρήση, για παράδειγμα, δημιουργώντας ατομικά ή ομαδικά προφίλ.*

Τα δεδομένα σας ενδέχεται σε κάθε περίπτωση να υποβληθούν σε επεξεργασία, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, με σκοπό τη συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς, τη νομοθεσία της ΕΕ (άρθρο 6.1.(γ) του GDPR, για την εκτέλεση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ( αρθ. 6.1.(στ) του Κανονισμού), για την επιβολή του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου FF και για τη θεμελίωση ή υπεράσπιση των νομικών αξιώσεων προς το συμφέρον της Εταιρείας.

Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις, πωλήσεις και μάρκετινγκ από την GECO (συμπεριλαμβανομένου εξατομικευμένου διαδικτυακού περιεχομένου και διαφήμισης, πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή των διαδικτυακών μας συνεργατών).

 1. Η λίστα αλληλογραφίας μας. Θα σας ρωτήσουμε εάν θα θέλατε να σας στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ όταν επιλέγετε τα σχετικά τετράγωνα όταν κάνετε check out, εγγραφείτε για ενημερωτικά δελτία ή ενημερώσεις ή εάν εγγραφείτε σε εμάς μέσω του ιστότοπου, μέσω τηλεφώνου ή μέσω email. Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση email σας ως έναν βολικό τρόπο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την παραγγελία σας ή οποιαδήποτε υπηρεσία υπενθύμισης έχετε.
 2. Μπορώ να διαγραφώ από τη λίστα αλληλογραφίας σας; Θα σας στείλουμε ειδικές προσφορές και προωθήσεις μέσω email. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε προσφορές και προωθήσεις μέσω email, απλώς κάντε κλικ στον σύνδεσμο απεγγραφής (unsubscribe) σε οποιοδήποτε email. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.
 3. Θα διαβιβάσετε τα δεδομένα μου σε τρίτους; Δεν θα μεταβιβάσουμε ποτέ τη διεύθυνση email σας σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ. Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε να το προστατεύσουμε.

Προστατεύουμε το απόρρητό σας με πολλούς τρόπους: Τα προσωπικά δεδομένα εισάγονται στο σύστημα μας σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και με βάση τις αρχές της ορθής πρακτικής, της νομιμότητας και της διαφάνειας στην επεξεργασία. Η πρόσβαση στις πληροφορίες λογαριασμού πελάτη περιορίζεται σε όσους χρειάζονται πρόσβαση για την εκτέλεση της εργασίας τους. Χρησιμοποιούμε πλήρη στοιχεία ελέγχου σύνδεσης και κωδικού πρόσβασης στο σύστημά μας. Η εμπιστευτικότητα και οι έλεγχοι πρόσβασης στη βάση δεδομένων εξετάζονται περιοδικά και ενημερώνονται όπως απαιτείται για την περαιτέρω προστασία των προσωπικών μας δεδομένων.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων στην οποία έχουμε πρόσβαση εμείς, καθώς και άλλα μέλη της GECO. Αυτό το κάνουμε για να οργανώσουμε τις βάσεις δεδομένων μας αποτελεσματικά και να κατανοήσουμε πώς οι πελάτες μας μπορούν να κάνουν αγορές σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τις ακόλουθες κατηγορίες επιλεγμένων τρίτων, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου:

 • παρόχους υπηρεσιών (για παράδειγμα, υπηρεσίες πληροφορικής), επιχειρηματικούς εταίρους, προμηθευτές και υπεργολάβους για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης που συνάπτουμε μαζί σας (όπως, ενδεικτικά, λειτουργίες ιστότοπου, υπηρεσίες πληρωμών, αποστολές, ταχυμεταφορές, έρευνες απάτης, είσπραξη λογαριασμών και προγράμματα συνεργατών και ανταμοιβών).
 • παρόχους αναλυτικών στοιχείων και μηχανών αναζήτησης που μας βοηθούν στη βελτίωση και τη βελτιστοποίηση της Ιστοσελίδας.
 • αρχές επιβολής του νόμου ή ρυθμιστικές αρχές ή εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, ως απάντηση σε επαληθευμένο αίτημα σχετικά με ποινική έρευνα ή εικαζόμενη παράνομη δραστηριότητα ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μέσω του ιστότοπου που μπορεί να εκθέσει εμάς ή/και τον χρήστη ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος σε νομικούς κινδύνους ή ευθύνη και
 • άλλες επιχειρηματικές οντότητες, εάν σκοπεύουμε να συγχωνευθούμε ή να εξαγορασθούμε από αυτήν την επιχειρηματική οντότητα. Σε περίπτωση που προκύψει τέτοιος συνδυασμός, θα απαιτήσουμε από τη νέα συνδυασμένη οντότητα να ακολουθεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όσον αφορά τα δεδομένα σας. Αυτά τα τρίτα μέρη που ενδέχεται να λάβουν τα δεδομένα σας θα επεξεργαστούν αυτά τα δεδομένα για τους σκοπούς που καθορίζονται παραπάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για να σας παρέχουμε τις σχετικές υπηρεσίες, για όσο διάστημα θέλετε να διατηρήσετε επαφή μαζί μας ή για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή αναφορών και αναλύσεων σχετικά με την υποστήριξη. Ακόμα κι αν ζητήσετε να διαγράψετε τα δεδομένα σας, ενδέχεται να τα διατηρήσουμε σε μορφή που δεν σας ταυτοποιεί. Εάν είναι ευλόγως απαραίτητο ή απαιτείται για την εκπλήρωση νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση διαφορών, την πρόληψη απάτης και κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων μας, ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε ορισμένες από τις πληροφορίες σας όπως απαιτείται, ακόμη και αφού κλείσετε τον λογαριασμό σας ή δεν χρειάζεται πλέον να σας παρέχει τις υπηρεσίες. Εάν δεν έχετε συμφωνήσει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για 6 χρόνια αφού πραγματοποιήσετε μια αγορά από εμάς.

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία:

 • Πρόσβαση. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, καθώς και σε μια ενημερωμένη λίστα με τα άτομα που μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Θα χρειαστούμε να αποδείξετε την ταυτότητά σας προτού σας κοινοποιήσουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα.
 • Διόρθωση ή διαγραφή. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς (εκτός εάν έχουμε το νόμιμο δικαίωμα ή υποχρέωση να τα διατηρήσουμε).
 • Περιορισμός. Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εάν τα δεδομένα είναι ανακριβή, η χρήση των πληροφοριών από μέρους μας είναι παράνομη ή εάν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους τα διατηρούμε
 • Αλλαγή προτιμήσεων. Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις επεξεργασίας δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για άμεσο μάρκετινγκ, αλλά έχετε αλλάξει γνώμη, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη ανακοινώσεων μάρκετινγκ, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται παρακάτω ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «κατάργηση εγγραφής» σε οποιαδήποτε επικοινωνία λαμβάνετε.
 • Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή την ακρίβειά τους, ενημερώστε μας ή για να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας, δείτε παραπάνω.
 • Φορητότητα δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, σε δομημένη, ηλεκτρονική μορφή και να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, όπου αυτό είναι (α) προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει και (β) εάν επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα με βάση τη συγκατάθεσή σας (όπως οι πληροφορίες προτιμήσεων μάρκετινγκ) ή για να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας (όπως για τη διαχείριση του διαδικτυακού σας λογαριασμού).
 • Παράπονα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που χειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν εξακολουθείτε να μην είστε ευχαριστημένοι, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αντίστοιχη ρυθμιστική αρχή. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, στείλτε μας email στο [email protected]. Εάν μας ζητήσετε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με συγκεκριμένο τρόπο ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία και αυτός ο τύπος επεξεργασίας ή πληροφοριών είναι απαραίτητος για τη διευκόλυνση της χρήσης του ιστότοπου ή απαιτείται για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε μια υπηρεσία (π.χ. ως προς τη διαχείριση του διαδικτυακού σας λογαριασμού), ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ή την υπηρεσία όπως κάνατε πριν. Αυτό δεν περιλαμβάνει το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ που μπορεί να ασκηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς περιορισμούς. Τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω δεν επεκτείνονται σε μη προσωπικά δεδομένα.

Οποιεσδήποτε αλλαγές ενδέχεται να κάνουμε στην πολιτική απορρήτου μας στο μέλλον θα δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

Ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση [email protected]