Συστήματα εσωτερικής μόνωσης

  • Μειώστε το ενεργειακό κόστος σας με κρατική επιδότηση
  • Βελτιώστε τις τιμές παθητικής ενέργειας & προστατέψτε το κτίριο
  • Μονώστε αξιόπιστα το παλιό κτίριο – μειώστε μόνιμα τους ρύπους στο περιβάλλον
  • Συστήματα για την επισκευή προσόψεων & τη μόνωση υπογείων χώρων

image069

T: 2310751555
E: info@geco.com.gr
Οδηγώντας την τεχνολογία, την ποιότητα & την εξυπηρέτηση.
Εξειδικευμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή