Προστασία προσόψεων & επισκευές

  • Εξειδικευμένες λύσεις προϊόντων, με φάσμα δράσης από τον καθαρισμό δαπέδων μέχρι τα υλικά τελικής επίστρωσης
  • Προϊόντα για την επισκευή προσόψεων από τσιμέντο, φυσική πέτρα, τούβλο, σοβά κλπ
  • Ηγετική θέση στα υδροφοβικά προϊόντα εμποτισμού
  • Προστασία από διαρροές & εμφάνιση υγρασίας

     image063

T: 2310751555
E: info@geco.com.gr
Οδηγώντας την τεχνολογία, την ποιότητα & την εξυπηρέτηση.
Εξειδικευμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή