Συστήματα δαπέδων αντί-αγωγιμότητας

Τόση στατικότητα δεν υπάρχει!

  • Η μεγαλύτερη δυνατή προστασία κατά της ηλεκτροστατικής εκφόρτισης
  • Προστατεύουν τα ιδιαίτερα ευαίσθητα στοιχεία και ευαίσθητα ηλεκτρονικά
  • Οι αλλαγές εφαρμόζονται σε όλη τη διατομή της επικάλυψης
  • Τα συστήματα επίστρωσης αντιστοιχούν στο πρότυπο ESD

image122

T: 2310751555
E: info@geco.com.gr
Οδηγώντας την τεχνολογία, την ποιότητα & την εξυπηρέτηση.
Εξειδικευμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή