Προστασία & υλικά επίστρωσης δαπέδων

Καινοτόμα συστήματα για τη βιομηχανία, το εμπόριο, λιανικό εμπόριο & δημόσια κτίρια

image106

T: 2310751555
E: info@geco.com.gr
Οδηγώντας την τεχνολογία, την ποιότητα & την εξυπηρέτηση.
Εξειδικευμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή