Προστασία & καθαρισμός Ξύλινων Επιφανειών

Οικολογικές βαφές υψηλής ποιότητας, για κάθε τύπο ξυλείας

image019

T: 2310751555
E: info@geco.com.gr
Οδηγώντας την τεχνολογία, την ποιότητα & την εξυπηρέτηση.
Εξειδικευμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή